Egzaminy zawodowe 2017- terminy


 

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
(nowa podstawa)

 

Część pisemna

 

20 czerwca 2017 r. godz. 10:00

 

Technik logistyk- kwalifikacja A.30.

 

Technik eksploatacji portów i terminali- kwalifikacja A.33.

 

Technik żywienia i usług gastronomicznych- kwalifikacja T.06.

 

Kucharz- kwalifikacja T.06.

 

Cukiernik- kwalifikacja T.04.

 

20 czerwca 2017 r. godz. 12:00

 

Technik logistyk- kwalifikacja A.31.

 

Technik eksploatacji portów i terminali- kwalifikacja A.34.

 

Technik żywienia i usług gastronomicznych- kwalifikacja T.15.

 

Technik hotelarstwa- kwalifikacja T.12.

 

Fryzjer- kwalifikacja A.19.

 

Część praktyczna

 

26 czerwca 2017 r. godz. 9:00

 

Technik logistyk- kwalifikacja A.31.

 

Technik eksploatacji portów i terminali- kwalifikacja A.33.

 

Technik hotelarstwa- kwalifikacja T.11.

 

26 czerwca 2017 r. godz. 13:00

 

Technik eksploatacji portów i terminali- kwalifikacja A.34.

 

Technik hotelarstwa- kwalifikacja T.12.

 

Technik żywienia i usług gastronomicznych- kwalifikacja T.15.

 

 

26 czerwca 2017 r. godz. 16:00

 

 

Technik logistyk- kwalifikacja A.30.

 

 

 

 28 czerwca 2017 r.  godz.   8:00 ( I zmiana)
                                  godz. 12:00 ( II zmiana)
                                   godz. 16:00 ( III zmiana)

 

Technik żywienia i usług gastronomicznych- kwalifikacja T.06.

 

Kucharz- kwalifikacja T.06.

 

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe
(stara podstawa)

 

Część pisemna

 

12 czerwca 2017 r. - godz. 12:00

 

Technik żywienia i gospodarstwa domowego

 

Część praktyczna

 

13 czerwca 2017 r.- godz. 9:00

 

Technik żywienia i gospodarstwa domowego