Egzaminy zawodowe styczeń 2018- terminy


 Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
(nowa podstawa)

 

Część pisemna- 11 stycznia 2018 r.

 

 

godz. 10:00

 

Technik logistyk- kwalifikacja A.30.

 

godz. 12:00

 

Technik eksploatacji portów i terminali- kwalifikacja A.34.

 

Technik żywienia i usług gastronomicznych- kwalifikacja T.15.

 

 

Część praktyczna- 10 stycznia 2018 r.

 

 

godz. 9:00

 

Technik logistyk- kwalifikacja A.31.

 

godz. 13:00

 

Technik eksploatacji portów i terminali- kwalifikacja A.34.

 

Technik żywienia i usług gastronomicznych- kwalifikacja T.15.

 

Technik hotelarstwa- kwalifikacja T.12.

 

godz. 16:00

 

Technik logistyk- kwalifikacja A.30.