Promocja Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora