TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH


 

         Technik żywienia i usług gastronomicznych to zawód, który powstał z zawodów kucharza, technika żywienia i gospodarstwa domowego oraz technika organizacji usług gastronomicznych. Zawód ten pozwala fachowo i merytorycznie przygotować młodzież do wykonywania prac zarówno na stanowisku kucharza, menadżera zakładu gastronomicznego, doradcy żywieniowego potrafiącego zaplanować i wdrożyć dietę oraz kelnera rzetelnie i właściwie obsługującego gości.


         Zgodnie z założeniami szkolnictwa zawodowego jakość i efektywność kształcenia powinna być powiązana z potrzebami lokalnego rynku pracy. Chcąc spełnić te założenia i wykształcić potencjalnych pracowników licznych lokalnych zakładów gastronomicznych, PZSP w Serocku umożliwia uczniom kształcącym się w zawodzie Technik żywienia i usług gastronomicznych zdobywanie praktycznych umiejętności w szkolnej pracowni gastronomicznej oraz w części gastronomicznej Hotelu Narvil Conference & Spa.


         Kształcenie praktyczne odbywa się przez trzy pierwsze lata nauki w kilkugodzinnych blokach lekcyjnych w ramach przedmiotu „Procesy technologiczne w gastronomii”. Podczas tych zajęć uczniowie pod czujnym okien opiekunów oraz profesjonalnej kadry hotelu uczą się umiejętnego sporządzania potraw i napojów zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetycznego ich podania, zasad prawidłowej obsługi konsumenta, oceniania jakości żywności, organizowania produkcji gastronomicznej, planowania i realizacji usług gastronomicznych, planowania i oceny żywienia. Kształcenie praktyczne umożliwia uczniom zastosowanie wiedzy zdobytej podczas zajęć teoretycznych, zaś warunki realizacji zajęć praktycznych zbliżone do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej sprzyjają wykształceniu przyszłego atrakcyjnego pracownika na lokalnym rynku pracy.


                                                                                                                               Marta Kulesza

2014/2015