O szkole


        Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku znajduje się na ulicy Wolskiego 8, w spokojnej i bezpiecznej części miasta.

         Szkoła kształci w zawodach: technik logistyk, technik eksploatacji portów i terminali, tehnik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych.

         W naszej szkole panuje przyjazna dla uczniów atmosfera, którą tworzą nauczyciele i inni pracownicy, starający się służyć pomocą w każdej sytuacji. Nad bezpieczeństwem młodzieży czuwają dyżurujący nauczyciele. Dodatkowym zabezpieczeniem jest monitoring wewnętrzny oraz system alarmowy.

        Szkoła jest wyposażona w pomoce naukowe: projektory multimedialne, nowoczesne komputery w pracowni multimedialnej oraz niezbędne pomoce w salach przedmiotowych. Naszą chlubą jest nowa, wspaniale wyposażona pracownia gastronomiczna. Szkoła dysponuje również nowoczesną halą sportową oraz oddanym w ubiegłym roku boiskiem sportowym na miarę XXI w.! W szkolnym sklepiku można kupić zawsze sprawdzoną, świeżą żywność.

       Stwarzamy warunki do rozwijania zainteresowań i talentów. Uczniowie angażują się w działania podejmowane przez szkołę - akcje wolontarystyczne, przedstwienia okolicznościowe, zbiórki pieniędzy.

      Dbamy, aby nasi podopieczni osiągali coraz lepsze wyniki i rozwijali aspiracje życiowe. Planujemy wycieczki tematycznie związane z programem nauczania, bogate w walory edukacyjno-rozrywkowe.

     Tworzymy klimat szkoły przyjaznej, ukierunkowanej na indywidualny rozwój każdego ucznia. Naszym celem jest edukacja pozostawiająca trwały ślad i widoczne rezultaty w dalszej przyszłości młodego człowieka...

 

Edukacja jest tym, co pozostaje wówczas, gdy to, co wyuczone, zostało zapomniane.

 - Burrhus F. Skinner