TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI


Zajęcia praktyczne w Porcie Lotniczym
Warszawa - Modlin

 

Uczniowie klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku odbywają zajęcia praktyczne w Porcie Lotniczym Warszawa – Modlin.
Zdobywają tam wiedzę na temat funkcjonowania portu lotniczego, poznają zasady odprawy pasażera, kontroli bagażu, bhp w portach, przeprowadzania kontroli bezpieczeństwa czy przygotowania statku powietrznego do lotu. Uczniowie profesjonalnie obsługują pasażerów, posługują się fachowym słownictwem.
Zajęcia praktyczne odbywają się w ramach przedmiotu Obsługa podróżnych w portach i terminalach i przygotowują uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Technik Eksploatacji Portów i Terminali (A33).

 

Monika Domagała

2014/2015

Lotniskowa Służba Ratowniczo-Gaśnicza w Modlinie
Na płycie lotniska
Pojazdy do utrzymania czystości płaszczyzn lotniska
U sokolnika
W hangarze obsługi samolotów