TECHNIK HOTELARSTWA


ZAJECIA PRAKTYCZNE
W HOTELU NARVIL CONFERENCE & SPA
TECHNIKUM HOTELARSKIE


         Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczniów do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.
         Aby osiągnąć ten cel, kierownik praktycznej nauki zawodu PZSP w Serocku – p. Magdalena Lusa , z inicjatywy dyrektor szkoły – p. Marii Beaty Leszczyńskiej, nawiązała współpracę z położonym w pobliżu szkoły czterogwiazdkowym, wysoko cenionym w branży turystycznej, obiektem, jakim jest Hotel Narvil Conference & Spa. Obiekt ten to prawdziwy hotel XXI wieku – nowoczesny, świetnie wyposażony, realizujący najwyższe standardy, z kompetentnym, wykwalifikowanym, uprzejmym i zawsze gotowym służyć pomocą personelem. Jest więc idealnym miejscem do tego, by uczniowie naszej szkoły mogli skonfrontować wiedzę teoretyczną, nabytą w murach szkoły, z wiedzą praktyczną, oferowaną przez hotel.
         Uczniowie klas II oraz III Technikum Hotelarskiego, w ramach przedmiotów: techniki pracy w hotelarstwie, pracownia obsługi konsumenta oraz praktyk zawodowych, realizując wytyczne podstawy programowej kształcenia w zawodzie Technik Hotelarstwa o nr 422402 (Rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012 r. – tzw. nowa podstawa programowa), przygotowują się do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Dokładają wszelkich starań, by być jak najlepiej przygotowanym do wykonywania takich zadań zawodowych, jak: rezerwowanie usług hotelarskich, wykonywanie prac związanych z obsługą gości w recepcji, przygotowanie jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości, przygotowanie i podawanie śniadań, przyjmowanie i realizacja zamówień na usługi dodatkowe, prowadzenie działalności promocyjnej oraz sprzedaży usług hotelarskich.
        Podczas zajęć przyszli hotelarze zajmują się więc planowaniem, organizacją, oferowaniem, koordynacją oraz wykonywaniem usług hotelarskich. Obserwują bądź przyjmują, zarówno rezerwacje usług, ustalając ich zakres, sposób świadczenia oraz formę zapłaty, jak i samych gości, starając się zapewnić im kompleksową obsługę (w tym gościom typu VIP, a także osobom niepełnosprawnym). Uczestniczą w procedurach zakwaterowania i wymeldowania gości oraz w organizacji usług dodatkowych, takich jak liczne konferencje, usługi rekreacyjno-sportowe, rozrywkowe, usługi typu Wellness i Spa oraz okolicznościowe. Stosują poznane wcześniej zasady nakrywania do stołu, zasady obsługi kelnerskiej, jak również techniki i metody serwowania potraw i napoi. Poznają rodzaje jednostek mieszkalnych, ich wyposażenie i obowiązki pracowników związane z utrzymaniem czystości. Obserwują, wykorzystywane w hotelu, sposoby promocji obiektu na rynku krajowym i międzynarodowym poprzez wykorzystanie różnorodnych form reklamy, promocji sprzedaży oraz technik z zakresu public relations, a także sposoby współpracy z innymi obiektami oferującymi usługi hotelarskie. A wszystko to zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisami sanitarno-epidemiologicznymi oraz przeciwpożarowymi.
         Uczniowie Technikum Hotelarskiego PZSP w Serocku chętnie uczestniczą w tego typu zajęciach. Praca w realnym obiekcie hotelarskim, o tak wysokim poziomie świadczonych usług, współpraca w zespole, możliwość wykazania się wiedzą nabytą w szkole i skonfrontowania jej osobiście w praktyce, sprawia im prawdziwą satysfakcję. Dodatkowo, praktykanci mogą wykazać się takimi przymiotami, jak: kultura osobista, otwartość na zmiany, operatywność, kreatywność, umiejętność organizacji pracy, umiejętność negocjacji, konsekwencja w realizacji powierzonych działań, odporność na stres, posługiwanie się językami obcymi, w tym ukierunkowanymi zawodowo. Przyszli hotelarze świetnie zdają sobie sprawę z faktu, iż rozwijają kompetencje niezbędne do funkcjonowania na współczesnym rynku pracy.
         Zajęcia praktyczne odbywające się w Hotelu Narvil Conference & Spa z pewnością przyczynią się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych naszych uczniów a tym samym do sukcesu na egzaminie zawodowym. Zapewnią im również możliwość sprostania wyzwaniom, tak prężnie rozwijającego się w Polsce rynku pracy, jakim jest branża hotelarska. Uczniowie Technikum Hotelarskiego PZSP w Serocku mają więc ogromną szansę, by być w przyszłości dobrymi fachowcami, znać branżę i nowoczesne trendy w niej występujące. Jest czego zazdrościć!


                                                                 Opiekun zajęć praktycznych – Justyna Wszołek

 

Zajęcia praktyczne
klasa III TH - hotel Narvil

        Nasza klasa - III TH - w tym roku szkolnym, w ramach przedmiotów pracownia obsługi konsumenta oraztechnika pracy w hotelarstwie, odbywa zajęcia praktyczne w czterogwiazdkowym hotelu Narvil Conference & Spa w Serocku. Dzięki temu możemy dowiedzieć się, jak funkcjonuje hotel od tej drugiej strony, widzianej nie oczami gości, lecz pracowników.

         Na początku każdego miesiąca jesteśmy przydzielani do konkretnych działów hotelu, w naszym przypadku są to: recepcja główna, recepcja SPA, serwis gastronomiczny, służba pięter oraz stewarding.
        Obserwując pracę w dziale służby pięter, poznajemy między innymi: dokumentację, system i zasady pracy, strukturę i zadania hotelowej służby pięter, sprzęt i środku czystości oraz procedury sprzątania w tym konkretnym hotelu, gdyż każdy obiekt może posiadać własne wypracowane metody pracy. Ważnym aspektem jest odpowiedzialność materialna za rzeczy pozostawione przez gości oraz rzeczy zaginione, na co uczulają nas opiekunowie.
         Na recepcji uczymy się wypełniać dokumenty związane z zameldowaniem i wymeldowaniem gości, obserwujemy, jak wygląda procedura obsługi gości oraz zaznajamiamy się z systemem hotelowym. Już wiemy, że kultura osobista recepcjonisty, odpowiedni sposób zachowania, właściwy ubiór, kompetencje i profesjonalizm oraz znajomość języków obcych mają ogromne znaczenie.
      W dziale stewardingu uczymy się obsługi maszyn myjących, utrzymywania porządku w pomieszczeniach, a także czystości urządzeń.
        Przebywając w dziale serwisu gastronomicznego, uczymy się nie tylko obsługi konsumenta, różnych technik i zasad nakrywania stołów, kolejności serwowania dań, możliwości zastosowania bielizny stołowej oraz różnorodnego zastosowania sztućców, lecz także kultury i komunikatywności.
Mając bezpośredni kontakt z gościem, nabywamy nowe umiejętności, które mogą nam się okazać przydatne w przyszłości. Zdobytą wcześniej wiedzę w teorii możemy wykorzystać w praktyce.                

          Szlifujemy także język angielski i rosyjski, gdyż znaczna część gości to obcokrajowcy, zarówno z zachodu jak i wschodu Europy. Uczymy się pracy w grupie, a posiadanie takiej umiejętności bywa wysoko cenione przez pracodawców.
          Zajęcia praktyczne są doskonałym pomysłem, ponieważ będąc w szkole średniej, nabywamy już doświadczenie w zawodzie, co często owocuje możliwością dalszej współpracy z hotelem po zakończeniu szkoły.

 

                                                               Karolina Taperek, Klaudia Matyjewicz, kl. III TH

 

Zajęcia praktyczne klasy II TH w hotelu ,,Narvil”


       Od września 2014 roku uczniowie naszej klasy odbywają roczny cykl zajęć w hotelu Narvil Conference & Spa w Serocku, w zakresie praktyk zawodowych obsługi konsumenta oraz technik pracy w hotelarstwie.
       Już na pierwszych zajęciach zapoznaliśmy się ze strukturą organizacyjno-prawną hotelu, jego układem funkcjonalno- komunikacyjnym oraz regulaminem, a także przepisami BHP. Zostaliśmy też przydzieleni do poszczególnych stanowisk pracy w częściach: gastronomicznej, recepcyjnej i mieszkalnej.
       Praca w dziale gastronomicznym charakteryzuje się tym, iż pracownicy mają bezpośredni kontakt z gośćmi hotelowymi. Pachnąca kawą sala, rozmowy gości (często w różnych językach) oraz muzyka w tle stanowią bez wątpienia milszą atmosferę pracy, nawet jeśli czasami napływ gości jest bardzo intensywny.
       Praktyka w części recepcyjnej polega na obserwacji procedury przyjęcia oraz wymeldowywania gościa (check-in i check-out), a także organizowaniu jego pobytu.
       W dziale służba pięter nabywamy wiedzę praktyczną dotyczącą : technik sprzątania, środków czystości, obsługi urządzeń technicznych. Wiemy już, że utrzymanie wszystkich pomieszczeń w gotowości, zgodnie ze standardami, jest wymagającym zadaniem.
       Dzięki współpracy z hotelem uczymy się zasad pracy w zespole. Teraz wiemy, jak powinien funkcjonować hotel oraz ile trudu trzeba sobie zadać, by gość hotelowy był naprawdę zadowolony ze standardu świadczonych usług. Praktyki umożliwiają nam bezpośrednią konfrontację z gościem, obserwację funkcjonowania hotelu oraz poszerzenie wiedzy teoretycznej uzyskanej w szkole o zakres praktyczny.
       Nad przebiegiem prac i ich realizacją czuwa opiekun pani Justyna Wszołek, która dokonuje oceny kultury osobistej, stroju odpowiedniego do zajmowanego stanowiska, dokumentacji zajęć, realizacji powierzonych zadań, przygotowania stanowiska pracy, komunikatywności, przestrzegania dyscypliny pracy (punktualność, obecność) oraz kultury obsługi gościa. My zaś staramy się wywiązywać ze swoich obowiązków sumiennie i profesjonalnie. Być może, w przyszłości hotel ,,Narvil,, okaże się naszym miejscem pracy. Tak wielu absolwentów Technikum Hotelarskiego PZSP w Serocku jest nie tylko pracownikami, ale też naszymi opiekunami i doradcami!
Życzę wszystkim uczniom Techników Hotelarskich takich możliwości i perspektyw!


                                                                                                Joanna Gorczyńska, kl. II TH

2018/2019

2015/2016

2014/2015

Służba pięter
Praktykanci w hotelu
Recepcja główna, szatnia, hol
Stewarding