UDZIAŁ SAMORZĄDU SZKOLNEGO W AKCJI „SZLACHETNA PACZKA”