Współpraca z uczelniami


Uczniowie Technikum Logistycznego bliżej uczelni


     Obecnie coraz bardziej zacieśnia się współpraca między uczelniami wyższymi i szkołami ponadgimnazjalnymi. Szkoły chcą coraz lepiej przygotować swoich uczniów do tego, aby bez większych kłopotów dostali się oni na wymarzone kierunki studiów. Również uczelnie coraz więcej uwagi przykładają do tego, aby w dobie dużej konkurencji i szerokiej oferty kształcenia na poziomie studiów wyższych pozyskać studentów.
     Kierując się tymi względami, 22 października 2014 roku podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku a Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu. Z ramienia uczelni porozumienie podpisał Kanclerz WSL w Poznaniu doc. dr inż. Ireneusz Fechner a z ramienia PZSP w Serocku dyrektor mgr Maria Beata Leszczyńska.
     Wyższa Szkoła Logistyki zobowiązała się w szczególności do udostępniania szkole materiałów edukacyjnych, zapraszania przedstawicieli PZSP w Serocku na organizowane przez uczelnię konferencje, uczestniczenia w przedsięwzięciach organizowanych przez szkołę oraz obejmowania swoim patronatem niektórych wydarzeń.
     Natomiast PZSP zobowiązał się m.in. do udziału w przedsięwzięciach organizowanych przez poznańską uczelnię oraz do prezentowania na terenie szkoły informacji na temat WSL i jej oferty edukacyjnej.
     Porozumienie partnerskie między szkołą a uczelnią pozwoli jeszcze skuteczniej kształcić w naszej szkole przyszłych logistyków.