Monika Zawadzka stypendystką Prezesa Rady Ministrów