Pedagog szkolny


Nazywam się Jolanta Bulwicka –Osińska. Mam wykształcenie pedagogiczne i blisko 17 –letni staż pracy w szkole. Funkcję pedagoga w naszej szkole pełnię od 2004 roku. Organizuję pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów, rodziców, nauczycieli, podejmuję działania z zakresu profilaktyki uzależnień, prowadzę działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych,diagnozuję zdolności i predyspozycje zawodowe, wspieram uczniów we wszystkich sprawach, z którymi się do mnie zwrócą.

 

ZAPRASZAM DO MOJEGO GABINETU.


DROGI UCZNIU/UCZENNICO PRZYJDŹ, GDY:


   • czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny, przygnębiony, masz obniżony nastrój,
   • masz trudności w porozumiewaniu się z rodzicami, czujesz, że rodzice Cię nie rozumieją,
   • masz kłopoty rodzinne, mama lub tata nadużywa alkoholu,
   • znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej,
   • masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać,
   • chciałbyś/aś porozmawiać,
   • nie wiesz jak zaplanować swoją zawodową przyszłość
   • masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.


MOŻESZ LICZYĆ NA:


   • profesjonalne podejście,
   • uważne wysłuchanie,
   • życzliwość,
   • zaangażowanie,
   • dyskrecję.


DROGI RODZICU POMAGAM:


   • w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb Twojego dziecka,
   • w rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych,
   • w określaniu form i sposobów udzielania pomocy dziecku i rodzinie,
   • zawsze możesz liczyć na moją pomoc i wsparcie.

 

Instytucje pomocowe w Powiecie Legionowskim:


   • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Jagiellońska 2, tel. (022) 774 38 14, diagnoza problemu,     opinie, orzeczenia, konsultacje
   • Ośrodki Pomocy Społecznej właściwe dla miejsca zamieszkania ucznia
   • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Sikorskiego 11, tel. (022) 784 83 33 pomoc społeczna, prawna, pomoc osobom niepełnosprawnym
   • Sąd Rejonowy III Wydz. Rodzinny i Nieletnich, ul. Sobieskiego 47, tel. (022) 767 22 16, sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego
   • Komenda Powiatowa Policji, ul. Jagiellońska 26 B, tel. (022) 774 27 77, 774 21 83, pomoc interwencyjna tel. zaufania (022) 774 50 00

 

Literatura i media


Podstawowe informacje dotyczące tego, jak zapobiegać uzależnieniom, jak rozpoznać, że dziecko sięgnęło po narkotyki i co zrobić w takiej sytuacji, można znaleźć w literaturze podejmującej temat uzależnień:


   • Krzysztof Zajączkowski „Nikotyna, alkohol, narkotyki”-profilaktyka uzależnień,
   • Ruth Maxwell "Dzieci, Alkohol, Narkotyki",
   • Dimoff, S Carper "Jak rozpoznać, czy dziecko sięga po narkotyki",
   • Marzena Pasek "Narkotyki? Na pewno nie moje dziecko".
   • Gaś Z. B. „Rodzina a uzależnienia”
   • www.parpa.pl (strona Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa)
   • www.sterydy.pl , www.narkotyki.pl
   • www.poradnia.narkomania.org.pl (poradnia internetowa)