Wycieczka edukacyjna do UTH im.H.Chodkowskiej w Warszawie