Projekt EFS


Pellentesque hendrerit metus ac dolor volutpat vestibulum. Nullam ultricies purus erat, vitae rhoncus tellus. Morbi scelerisque quam sit amet sem accumsan molestie. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Maecenas faucibus est sed dolor consequat nec aliquam est convallis. Sed orci neque, auctor hendrerit lobortis sed, fermentum sit amet velit. In faucibus sem at nisi rutrum ac pharetra odio sodales. Fusce sagittis, lacus sit amet consectetur accumsan, odio erat varius orci, quis bibendum lorem sem non mi. Ut vel eros eget lectus hendrerit sollicitudin. Morbi molestie nibh a velit rhoncus sit amet posuere elit sagittis. Proin sed dolor id ligula vehicula vestibulum. Aenean viverra, eros ac vulputate interdum, lorem justo pellentesque mi, id commodo lacus purus in sapien. Nullam nulla est, tristique id iaculis molestie, aliquam sed quam. Quisque pharetra eleifend luctus. In in lorem nunc, sit amet faucibus dolor. Etiam luctus fermentum massa, sed ultricies neque tempus vel.

Donec nec mi ante. Vestibulum eu tellus mauris. Mauris at nibh mi, eget condimentum est. Proin pulvinar felis non purus ultricies eget auctor odio blandit. Duis congue nisl tristique velit mollis eu suscipit nunc vulputate. Aenean neque mi, mattis tristique aliquam ut, faucibus in sem. Suspendisse ac bibendum ligula. Nam laoreet mi a magna ultricies scelerisque. Praesent condimentum convallis nisi, vitae aliquet nisl consequat a. Integer feugiat, quam nec pellentesque ornare, risus lorem posuere arcu, quis condimentum turpis orci vel risus. Aenean non nisl augue. Nulla nec imperdiet tellus.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na czterodniowy wyjazd studyjny do Zakopanego dla 45 uczestników projektu „Dobry start w zawodową przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki). Do upływu terminu składania ofert wpłynęła jedna oferta z firmy

Raytan Tour Biuro Podróży Czesława Orłowska

ul. Trębacka 4 lok. 5 00-074 Warszawa

na kwotę 26 656,00 (dwadzieścia sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć złotych)

 

Wybrana oferta spełniła warunki ogłoszonego zapytania ofertowego

 

Jedocześnie Zamawiający informuje, że umowa z wyłonionym Wykonawcą na wykonanie usługi zostanie zawarta w ciągu 5 dni roboczych od ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Termin: 05.06.2013 r.

 

ul. Włodzimierza Wolskiego 8, 05-140 Serock,

tel. 22-782-71-01; fax 22 782 74 98

www.wolski-serock.edu.pl fundusze@wolski-serock.edu

PZSP Serock

Projekt "Dobry start w zawodową przyszłość"

 

Serock, 03 grudnia 2013 r.

 

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie szkolenia „Profesjonalna obsługa recepcji”

 

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku zwraca się z prośbą o złożenie oferty na szkolenie „Profesjonalna obsługa recepcji” , które zaplanowane jest w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt pod nazwą „Dobry start w zawodową przyszłość” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

 

 

Uczestnikami szkolenia z „Profesjonalnej obsługi recepcji” jest grupa 18 uczniów z Technikum Zaplanowany termin szkolenia grudzień 2013 r.

 

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie:

    Szkolenia zawodowego o nazwie: „Profesjonalna obsługa recepcji” dla 18 osób.

2. Szkolenie odbywać się będzie w II połowie grudnia 2013.

3. Celem szkolenia „Profesjonalna obsługa recepcji” jest nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznej do
    pracy w recepcji hotelu z użyciem profesjonalnego programu komputerowego.

4. Program szkolenia powinien obejmować łącznie 16 godzin praktycznych dla dwóch grup szkoleniowych
    po 9 osób oraz zawierać następujący zakres tematyczny:

 • Recepcja wizytówką hotelu i jej rola w prawidłowym funkcjonowaniu,
 • Przygotowanie do pracy w programie komputerowym (przeznaczenie, wymagania sprzętowe),
 • Konfiguracja hotelu – zmiana haseł, pracownicy, standardy pokoi, formy płatności, żywienie, cenniki itp.,
 • Rezerwacje – przyjmowanie rezerwacji, edycja i usuwanie rezerwacji, sprawdzanie dostępności wolnych pokoi,
 • Meldunki – realizacja rezerwacji, dodawanie nowego meldunku oraz jego edycja, meldunek grupowy, rozliczanie i wycena meldunku,
 • Grafik hotelowy,
 • Żywienie (przydzielanie do rezerwacji i meldunku, zestawienie żywienia),
 • Obciążenie i konta,
 • Rezerwy zasobów,
 • Dokumenty (paragony, rachunki, faktury),
 • Zmiany hotelowe,
 • Funkcje recepcjonistów (zmiany recepcjonistów, notatnik, wiadomości, zestawienia i podgląd pokoi, raport dla pokojowych),
 • Archiwum (goście, firmy, rezerwacje, meldunki itp.),
 • Eksport do systemów księgowych,
 • Rezerwacje internetowe.

5. Szkolenie powinno zakończyć się egzaminem wewnętrznym umożliwiającym sprawdzenie wiadomości i
    umiejętności uczestników, potwierdzone wydanym certyfikatem /zaświadczeniem.

6. Zajęcia odbywają się w salach wynajętych przez Prowadzącego na terenie miasta Serock w godzinach 
    od 8.00- 16.00 (sobota-niedziela) dla dwóch grup szkoleniowych jednocześnie.

7. Sala zajęć powinna być dobrze wyposażona w niezbędne tablice, sprzęt audiowizualny, stoliki, miejsca
    siedzące, dpowiednio oświetlona, do zajęć praktycznych sala musi mieć niezbędne wyposażenie dla
    danego tematu. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania zmiany sali, w przypadku, gdy stwierdzi, iż ta
    zaoferowana nie spełnia wymagań.

8. Podczas zajęć Prowadzący zapewnia uczestniczkom ciepły posiłek, bufet kawowy (napoje ciepłe i zimne, ciastka.)

9. Prowadzący zapewnia wszelkie niezbędne materiały biurowe i szkoleniowe, a po zakończeniu zajęć
    wystawia zaświadczenie o uczestnictwie.

10. Materiały szkoleniowe i wyżywienie obciążają koszty prowadzącego.

11. Szkolenie prowadzone jest przez doświadczonych wykładowców z odpowiednim wykształceniem.
     Wykonawca musi dysponować min 2 osobami do prowadzenia szkolenia. Wykonawca przesyła:

 • Zaświadczenie WUP o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych wraz z aktualizacją na rok 2013.
 • Wykaz personelu, który będzie prowadził zajęcia wraz z podaniem ich wykształcenia i doświadczenia w realizacji szkoleń
 • Krótki opis proponowanego sposobu przeprowadzenia zajęć praktycznych

    

 12. Podczas zajęć prowadzone są listy obecności, ankieta oceniająca na końcu zajęć oraz dziennik zajęć i potwierdzenie
        odbioru materiałów szkoleniowych i cateringu.

13.   Po zakończonych zajęciach Prowadzący przedkłada certyfikaty/zaświadczenia o ukończeniu zajęć, ankiety, listy
        obecności, potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych i cateringu.

 

 

Oferty cenowe na realizację powyższej usługi prosimy przekazać pocztą lub osobiście:

Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku

Ul. Wł. Wolskiego 8

05-140 Serock

Pok. 21 z dopiskiem na kopercie: „Oferta na szkolenie Profesjonalna obsługa recepcji”

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest:

- cena 50%

- kompetencje trenerów 25%,

- możliwości programu komputerowego 25%

 

Oferty należy składać do 17 grudnia 2013 r. do godz. 14:00 (decyduje data wpływu oferty do szkoły)


         

 

  

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

www.efs.gov.pl 

 

Półmetek projektu „Dobry start w zawodową przyszłość”

Za nami półmetek trwania projektu „Dobry start w zawodową przyszłość”. Jest on realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
Zadania zaplanowane na 2012 rok udało się zrealizować w 100%, mimo, że środki finansowe wpłynęły na konto projektu dopiero po czterech miesiącach od jego rozpoczęcia.
W mijającym roku uczniowie uczestniczyli w szkoleniach: HACCP, barmańskim, z gospodarki magazynowej. Zorganizowane zostały wyjazdy studyjne: 4-dniowy pn. „Smacznie i profesjonalnie na Kaszubach i Pomorzu” , 3-dniowy pn. „Poznajemy największe centra logistyczne Wielkopolski”, jednodniowy do magazynu logistycznego firmy Raben w Łoziskach pod Warszawą.
W ramach zajęć pozalekcyjnych odbywały się warsztaty: komputerowe (zaawansowany Excel, poszerzające wiadomości z nowoczesnych technologii informatycznych i komunikacyjnych), z języków obcych (zostały zakupione zestawy podręczników dla uczestników zajęć), kulinarne pn. „Kuchnie świata”. Dla uczestników warsztatów kulinarnych zostały zakupione profesjonalne stroje kucharskie i komplety książek kucharskich.
Wszyscy Beneficjenci wzięli udział w grupowym i indywidualnym doradztwie zawodowym.
Szkoła wzbogaciła się o nowy sprzęt gastronomiczny oraz komputery.
W 2013 roku planowane są szkolenia: z obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym, baristyczne, transport krajowy, międzynarodowy i spedycja, wyjazd studyjny
do Zakopanego, kontynuowane będą zajęcia komputerowe, z języków obcych, kulinarne.
Podczas wakacji uczestnicy projektu odbędą dwutygodniowe staże zawodowe w renomowanych przedsiębiorstwach.
Łączny budżet projektu wynosi 357 312,30 zł, w tym kwota dofinansowania 308 657,72 zł.

 

Koordynator projektu Jolanta Bulwicka-Osińska.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
INFORMACJE O PROJEKCIE „DOBRY START W ZAWODOWĄ PRZYSZŁOŚĆ”

 

Projekt pn.„Dobry start w zawodową przyszłość” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego i będzie realizowany od 02.01.2012 do 31.12.2013 roku w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Wolskiego w Serocku. Beneficjentem projektu jest organ prowadzący szkołę - Powiat Legionowski.
Adresatami projektu są uczniowie i uczennice uczęszczający do Technikum Logistycznego, Technikum Hotelarstwa, Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego. W projekcie zapewnione są równe szanse uczestnictwa dla dziewcząt i chłopców. Rekrutacja będzie miała wewnętrzny charakter tj. prowadzona będzie w szkole.

 

Głównym celem projektu jest podwyższenie jakości oferty edukacyjnej oraz zwiększenie szans na wymagającym rynku pracy 45 uczniów i uczennic PZSP w Serocku poprzez zajęcia dodatkowe w zakresie szkoleń zawodowych, nauki języków obcych, nowoczesnych technologii informatycznych, doradztwa zawodowego oraz staży zawodowych odbywanych w renomowanych przedsiębiorstwach.

 

W ramach szkoleń przeprowadzonych przez podmioty zewnętrzne odbędą się następujące kursy i szkolenia potwierdzone stosownymi certyfikatami i świadectwami: profesjonalne szkolenie barmańskie, profesjonalny kurs baristy,który będzie obejmował naukę takich umiejętności jak: znajomość gatunków kawy, przyrządzanie kawy, przygotowywanie artystycznych kaw, prawidłowe dbanie o ekspres do kawy, rozróżnianie rodzajów mleka, obsługę klienta; szkolenie z zakresu HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Points) - System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli jest systemowym postępowaniem mającym na celu identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń bezpieczeństwa żywności, z punktu widzenia jej jakości zdrowotnej oraz ryzyka wystąpienia tych zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i dystrybucji. Jest to również system mający na celu określenie metod ograniczania tych zagrożeń. System HACCP pozwala na uzyskanie pewności, że zakład wykonał wszystko dla bezpieczeństwa wyrobu i konsumenta, w odniesieniu do przepisów, zasad dobrej praktyki produkcyjnej i potrzeb klientów), szkolenie z gospodarki magazynowej, szkolenie kierowca wózków widłowych z napędem silnikowym.

 

Przewidziane są następujące wyjazdy studyjne dla uczestników projektu: 4- dniowy wyjazd pod nazwą „Smacznie i profesjonalnie na Kaszubach i Pomorzu” w 2012 roku i 4- dniowa wycieczka pod nazwą „Specyfika kuchni i bazy noclegowej Podhala” w 2013 roku- uczestnicy poznają kuchnię kaszubską i góralską, sposoby przyrządzania potraw danej kuchni; 3 dniowy wyjazd studyjny do Poznania, podczas którego uczestnicy zwiedzą największe magazyny duńskiej firmy JYSK i fabrykę samochodów VW oraz 4- dniowy wyjazd do Zakopanego, podczas którego odbędzie się szkolenie pn.„Transport i spedycja krajowa i międzynarodowa” przeprowadzone przez firmę zewnętrzną – uczestnicy zapoznają się z przepisami, wymogami, zasadami transportu i spedycji krajowej i międzynarodowej.

 

W zakresie zajęć pozalekcyjnych odbędą się warsztaty z języków obcych (język angielski, język rosyjski) poszerzające kompetencje językowe, warsztaty komputerowe – zaawansowany Excel, warsztaty komputerowe – poszerzenie wiadomości z nowoczesnych technologii informatycznych i komunikacyjnych, warsztaty gastronomiczne w formie teoretycznej i praktycznej pn. „Kuchnie świata” – kuchnia włoska, francuska, rosyjska, azjatycka. Dla każdego uczestnika zakupione zostaną profesjonalne stroje kucharskie oraz komplet książek z poszczególnych rodzajów kuchni.

 

W ramach projektu zaplanowane są grupowe i indywidualne spotkania z doradcą zawodowym. Uczniowie biorący udział w projekcie będą uczyć się autoprezentacji, przygotowywania dokumentów aplikacyjnych, poznawania swoich zasobów osobistych.

 

Wszyscy uczestnicy projektu odbędą w 2013 roku dwutygodniowe staże zawodowe w renomowanych przedsiębiorstwach.

 

Koszt ogólny projektu to 357 312,30 zł, natomiast koszt przypadający na jednego uczestnika wynosi 7940,27 zł.
Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie i życzymy zdobywania nowych umiejętności i doświadczenia.