Sukces Huberta Winczewskiego w 63. Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim